ELÁLLÁS A VÁSÁRLÁSTÓL

A megrendelés teljesítése előtt bármikor visszamondhatja megrendelését, ezen szándékát e-mailben, telefonon, vagy személyesen közölheti. Kivételt képeznek az egyedi igények szerint készíttetett rendelések, amennyiben az egyedi termék gyártása már folyamatban van.

Az Ügyfélnek jogában áll utólag, a vásárlás vagy áruátvétel után elállni a vásárlástól. Ez bármilyen átvételi mód esetén fennáll (tehát személyes átvétel vagy házhoz szállítás esetén is). Az Ügyfél a termék kipróbálása, használata után is élhet az elállás jogával. Az utólagos elállással kapcsolatos tudnivalók a továbbiakban olvashatók.

- Az Ügyfél a megrendelt termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül jelentheti be az Áruház felé utólagos elállási szándékát a vásárlástól.
- Ügyfél a bejelentést megteheti írásos formában (e-mail, vagy levél útján), vagy személyesen. Az elállás okát az Ügyfél nem köteles megindokolni.
- A bejelentést követő 14 naptári napon belül az Ügyfélnek kötelessége a termékeket visszajuttatni az Áruház részére, azok minden tartozékával, és lekezelt garancialevelükkel egyetemben. Az eredeti számla megléte kötelező, a termékek bontatlansága sem követelmény. A visszaszállítás költségei az Ügyfelet terhelik amennyiben nem az általunk küldött futárnak adja át a terméket és a szállításról egyénileg gondoskodik.
- Az Áruház a termékek visszajuttatásától számított lehető leghamarabb, de legkésőbb 14 naptári napon belül visszatéríti a termékek vásárlási értékét, valamint az azok Ügyfélhez juttatásának szállítási díját, amennyiben az is benne foglaltatott a végösszegben (ha kifejezetten az Ügyfél kérésére a szükségesnél költségesebb szállítási móddal volt célba juttatva a rendelés, akkor az Áruház csak az eredetileg szükséges szállítási mód költségeit köteles visszatéríteni).
- A pénzvisszatérítés kifizetésének módja átutalással történik.
- Az Áruház mindaddig visszatarthatja a pénzvisszatérítés kifizetését, amíg az Ügyfél nem juttatja vissza a termékeket vagy azt nem adja át az általunk küldött futárnak. A termékeket minden esetben ellenőrizzük.
- Az Ügyfelet a termékek visszaküldésének költségein kívül semmilyen extra költség nem terheli. Azonban az Áruház követelhet kompenzációt, amennyiben valamely termék hiányosan kerül vissza hozzá, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt károk keletkeztek valamely termékben. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használat miatt következett be. 

Az utólagos elállás joga a következő esetekben nem gyakorolható:


- Egyedileg, kifejezetten az Ügyfél számára készített, előállított termékek.
- Romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékek: eleségek, vegyszerek, egyéb szavatossági idővel ellátott termékek.

-a dolog adásvételére irányuló szerződéstől eltérő szerződés esetében a szerződéses szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

-olyan szerződéses szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ

-olyan zárt csomagolású dolog tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a kiszállítást követő felbontása után nem küldhető vissza

-olyan dolog tekintetében, amely jellegénél fogva a kifuvarozást követően elválaszthatatlanul vegyül más dologgal

-olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

-lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha a kifuvarozást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

Kérjük a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén a lenti nyilatkozatot töltse ki és juttassa vissza! 


Címzett:
Horváth Zsolt AkvaTrend
H-2225 Üllő, Bozsik József krt. 33.
06-30-940-5510
Email: akvatrend@freemail.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: Kelt: